Norsk industri er en del av framtidens klimaløsninger

Norsk industri er en del av framtidens klimaløsninger

Posted on 09. Mar, 2010 by .

0

Industrien har en kjempemulighet. Fra å være et av hovedproblemene i miljøkampen kan den bli en del av løsningen. Det mener Frederic Hauge og Bellona. Med ren produksjonsteknologi, gode rammevilkår og fangst og lagring av CO2 kan vi produsere råvarer verden trenger, med lavere utslipp enn i andre land. – Norsk industri er en del […]

Les mer

Ironman: verdens mest miljøvennlige jernverk

Ironman: verdens mest miljøvennlige jernverk

Posted on 09. Mar, 2010 by .

0

Midt-Norge gir sin fulle støtte til planene om å etablere jernverk på Tjeldbergodden. Jernverket vil gi 100 nye arbeidsplasser og bidra til å redusere de globale utslippene av CO2. Gassrøret Haltenpipe har ledig kapasitet, ferdigregulerte industriareal er klare til bruk og malmbåtene passerer allerede på kloss hold. Med en investering på rundt fem milliarder kroner ligger alt […]

Les mer

Atlantic Cod Farms

Atlantic Cod Farms

Posted on 09. Mar, 2010 by .

0

For å bli stor må man begynne i det små. Atlantic Cod Farms har etter en forsiktig start bygget verdens største settefiskanlegg for torsk på land på Tjeldbergodden. Den billigste energien er den du slipper å produsere. Tjeldbergodden Utvikling har i dag avtale med Atlantic Cod Farms, et ekspansivt torskeoppdrettsselskap med hovedkontor på Stadlandet. Selskapet […]

Les mer

Nærhet til Norges beste forskningsmiljø

Nærhet til Norges beste forskningsmiljø

Posted on 09. Mar, 2010 by .

0

Tjeldbergodden ligger nær NTNU, SINTEF og Gassteknisk Senter, det største forsknings- og utdanningsmiljøet i Norge innen naturgass. Aktører som vil etablere seg på Tjeldbergodden har derfor tilgang på kompetanse og teknologi i verdensklasse. Gassteknisk Senter er en samarbeidsarena mellom NTNU og SINTEF og er en paraplyorganisasjon over all gassteknisk forskning ved institusjonene. Til sammen er ca. […]

Les mer