Atlantic Cod Farms

Atlantic Cod Farms

Posted on 09. Mar, 2010 by in Nyheter

For å bli stor må man begynne i det små. Atlantic Cod Farms har etter en forsiktig start bygget verdens største settefiskanlegg for torsk på land på Tjeldbergodden.

Den billigste energien er den du slipper å produsere. Tjeldbergodden Utvikling har i dag avtale med Atlantic Cod Farms, et ekspansivt torskeoppdrettsselskap med hovedkontor på Stadlandet. Selskapet ble etablert i 2003, og etter en litt forsiktig start har de skalert opp virksomheten. I dag har de bygget opp verdens største settefiskanlegg for torsk på land på  Tjeldbergodden. De har overtatt deler av anleggene til den tidligere leietakeren Norway Marine Culture AS, som hadde anlegg for både yngel- og matfiskproduksjon på industritomta.

– Vi har satt inn tradisjonelt oppdrettsutstyr og bygget opp sekstenmetringer ute, sier Yngel- og settefisksjef i Atlantic Cod Farms, Finn Christian Skjennum. Han ledet tidligere den marine satsingen til Stolt Sea Farm og bygget også opp yngelanlegget til Marine Harvest i Øygarden. De siste årene har han brukt mye kunnskap og energi på å få satt i gang settefiskanlegget på Tjeldbergodden.

– Yngelen produserer vi på Fosen, for så å plassere den inn i anlegget på Tjeldbergodden når den er 10 gram. Når den har vokst til 150 gram eller mer, fraktes den med båt til sjøanlegg. Vi har allerede levert den første settefisken til Tustna og har flere grupper som skal leveres snart. Vi har altså kommet godt i gang! Det var flere grunner til at selskapet valgte å etablere seg på Tjeldbergodden. – Bruk av spillvarmen gjør at vi kan tilrettelegge for optimal produksjon. Anlegget har stor kapasitet og svært god vannkvalitet fra dyp fjord. Det renner 14.000 kubikkmeter med vann på 18 grader i rør rett forbi hver time. Selv om torsk er kaldtvannsfisk kan vi styrke veksten betraktelig med en behersket heving av temperaturen fra 6-7 grader til 10-11 grader etter behov. Dette fører til at vi kan levere større settefisk på kortere tid, og gir oss mulighet til å levere på de gunstigste tidene av året. Vi sparer dessuten store investeringskostnader på å ta utgangspunkt i eksisterende infrastruktur. Samarbeidet med Tjeldbergodden Utvikling har vært veldig positivt. De har vært lydhøre og sørget for å tilrettelegge svært godt for oss gjennom hele prosessen, sier Skjennum.

Gode naboer

Atlantic Cod Farms er ikke alene om å se potensialet i spillvarmen. Tjeldbergodden Utvikling har også inngått leieavtaler med hummerprodusenten Norsk Hummer, samt at de leverer varmt vann til yngel og settefiskprodusenten Follasmolt. – Det er en fordel at det finnes flere aktører innen samme bransje i Bioparken. Vi har et godt miljø og har fordeler av felles infrastruktur. Det er plass til flere, avslutter Skjennum.

Tags: , ,

Leave a Reply