Vil kutte CO2 med 60 prosent

Vil kutte CO2 med 60 prosent

Posted on 24. Mar, 2010 by in Nyheter

Det meste av jernproduksjon i verden skjer i kullfyrte masovner med svært store utslipp av CO2. Nå gir Industri Energi sin avdeling på Tjeldbergodden i egen uttalelse full støtte til det planlagte Jernverket ”Ironman”. Den lokale avdelingen krever at myndighetene gir ”Ironman” samme miljøkrav som i Europa.

Jernverket som er planlagt plassert på Tjeldbergodden skal baseres på malm fra Kiruna og naturgass fra Norskehavet. Partnere i prosjektet er de svenske bedriftene Høganäs og LKAB, og norske Statoil.

 ”Ironman” planlegges med teknologi som gir 60 prosent lavere CO2-utslipp pr tonn jern sammenlignet med andre verk i verden. Det er bruk av naturgass i prosessen som gir grunnlag for de lavere utslippene. Dette er godt nytt for miljøet, sier Ingrid Nordmark Bones, leder av Tjeldbergodden avdeling av Industri Energi.

- Skal prosjektet kunne realiseres, er det en forutsetning at det ikke møter særnorske klimakrav, men kan konkurrere på like vilkår med tilsvarende bedrifter i EU. Uten det vil prosjektet bli flyttet innenfor EUs grenser. Om det skjer, gir det ingen klimafordel målt mot etablering på Tjeldbergodden. Tvert i mot, det vil være tragisk om et slikt prosjekt flytter ut av Norge på grunn av et snevert syn på lokale norske utslipp, sier Nordmark Bones.

Avdelingen uttaler at jernverket som planlegges på Tjeldbergodden er positivt for global CO2-reduksjoner, selv om det vil gi lokale utslipp i Norge.

 Industri Energis medlemmer på Tjeldbergodden krever at de industrielle aktørene bak prosjektet får de samme krav på klimaområdet som konkurrenter i EU.

- Vi vil oppfordre alle politiske krefter lokalt og regionalt for å påvirke sentrale myndigheter til at det blir tilfelle, understreker Nordmark Bones.

 Betydelig industrielt løft
– Et jernverk på Tjeldbergodden vil bety en industriinvestering på rundt 5 milliarder kroner. I anleggsperioden vil opp til 800 mennesker jobbe på anlegget. Når verket kommer i drift, vil det gi 100 nye faste arbeidsplasser. Erfaring viser at hver fast arbeidsplass i slik industri genererer 2 til 3 arbeidsplasser i form av ringvirkninger innen offentlig og privat service- og vedlikeholdsindustri. Realisering av prosjektet betyr derfor en sterk stimulans til næringslivet i hele regionen, sier Nordmark Bondes.

Leave a Reply