Industrianleggene

Industrianleggene

Metanolfabrikk

Metanolfabrikken på Tjeldbergodden er en av verdens mest energieffektive metanolprodusenter og gir lave CO2-utslipp per produsert tonn. Fabrikkens produksjon på 900.000 tonn metanol årlig dekker 13 prosent av Europas behov.

Eiere: StatoilHydro 81,7%, ConocoPhillips 18,3%

Gassmottaksanlegg

I tilknytning til metanolfabrikken står et mottaksanlegg for naturgass fra Heidrun. I mottaksanlegget blir trykket på gassen redusert fra 120-170 bar til 50 bar, og temperaturen blir økt til ca 50 °C før videresending til metanolfabrikken. Anlegget eies av StatoilHydro (76,6 %), Norske ConocoPhillips (18,3 %) og ENI Norge (5,1 %).

Luftgassfabrikk

Luftgass-fabrikken på Tjeldbergodden er Skandinavias største, og ble etablert som en følge
av etableringen av metanol-fabrikken. Luftgass-fabrikken produserer årlig 400 000 tonn oksygen, 70 000 tonn argon og 18 000 tonn
nitrogen. Det som ikke blir benyttet i produksjonsanleggene på Tjeldbergodden
blir levert til øvrige kunder i markedet pr. bil. Eiere: StatoilHydro 50,9%, Aga 37,8%, ConocoPhillips 11,3%

LNG-anlegg

Anlegget omfatter også en liten LNG-fabrikk (liquefied natural gas). Fabrikken kjøler ned naturgass til minus 180 grader, slik at den blir flytende. Produksjonskapasiteten er på omlag 12.000 tonn LNG i året. LNG fra Tjeldbergodden leveres pr. bil til kunder 
i Midt-Norge, bl.a. verdens første gassdrevne bilferge som går i samband på Nordmøre, Ranheim 
papirfabrikk, forbrenningsanlegg på Heimdal og bussdrift i Trondheim.

Reservekraftanlegg

Reservekraftanlegg i regi av Statnett er ikke et ordinært gasskraftverk som skal produsere energi kontinuerlig, men et anlegg som skal kunne tas i bruk dersom det oppstår en situasjon som medfører fare for rasjonering av energi. Det består av sju gassturbiner med til sammen 150 MW installert effekt.

Tjeldbergodden Biopark

Tjeldbergodden er i dag det eneste ilandføringsstedet i Norge som har tilrettelagt for
utnyttelse av spillvarme til marin produksjon. Tjeldbergodden er svært godt egnet til denne type industri, siden bioparken ligger midt i en region med høy kompetanse innen avl, oppdrett og foredling 
av marine arter. Det er  høy regularitet på tilførselen av spillvarmen fra industrianleggene og ideell temperatur på spillvarmen. Det etablerte distribusjonssystemet har kapasitet til å ta imot ytterligere store mengder spillvarme fra evt. nye industrianlegg.

Brukere av spillvarme i dag:
Norsk Hummer AS
Follasmolt AS
Atlantic Codfarms AS