Archive for 'Nyheter'

Søknad om tillatelse til landbasert oppdrett av bergylt og rognkjeks i Bioparken

Søknad om tillatelse til landbasert oppdrett av bergylt og rognkjeks i Bioparken

Posted on21. Apr, 2010 by .

0

Det foreligger søknad om tillatelse til landbasert oppdrett av bergylt og rognkjeks på følgende lokalitet i Aure kommune: Tjeldbergodden Biopark  Euref89/ WGS84: 63024,968′ N 80 42,674′ E For nærmere informasjon om søknaden kan man gå inn på Aure kommune sin hjemmeside.

Les mer

Vil kutte CO2 med 60 prosent

Vil kutte CO2 med 60 prosent

Posted on24. Mar, 2010 by .

0

Det meste av jernproduksjon i verden skjer i kullfyrte masovner med svært store utslipp av CO2. Nå gir Industri Energi sin avdeling på Tjeldbergodden i egen uttalelse full støtte til det planlagte Jernverket ”Ironman”. Den lokale avdelingen krever at myndighetene gir ”Ironman” samme miljøkrav som i Europa. Jernverket som er planlagt plassert på Tjeldbergodden skal […]

Les mer

Norsk industri er en del av framtidens klimaløsninger

Norsk industri er en del av framtidens klimaløsninger

Posted on09. Mar, 2010 by .

0

Industrien har en kjempemulighet. Fra å være et av hovedproblemene i miljøkampen kan den bli en del av løsningen. Det mener Frederic Hauge og Bellona. Med ren produksjonsteknologi, gode rammevilkår og fangst og lagring av CO2 kan vi produsere råvarer verden trenger, med lavere utslipp enn i andre land. – Norsk industri er en del […]

Les mer

Ironman: verdens mest miljøvennlige jernverk

Ironman: verdens mest miljøvennlige jernverk

Posted on09. Mar, 2010 by .

0

Midt-Norge gir sin fulle støtte til planene om å etablere jernverk på Tjeldbergodden. Jernverket vil gi 100 nye arbeidsplasser og bidra til å redusere de globale utslippene av CO2. Gassrøret Haltenpipe har ledig kapasitet, ferdigregulerte industriareal er klare til bruk og malmbåtene passerer allerede på kloss hold. Med en investering på rundt fem milliarder kroner ligger alt […]

Les mer

Atlantic Cod Farms

Atlantic Cod Farms

Posted on09. Mar, 2010 by .

0

For å bli stor må man begynne i det små. Atlantic Cod Farms har etter en forsiktig start bygget verdens største settefiskanlegg for torsk på land på Tjeldbergodden. Den billigste energien er den du slipper å produsere. Tjeldbergodden Utvikling har i dag avtale med Atlantic Cod Farms, et ekspansivt torskeoppdrettsselskap med hovedkontor på Stadlandet. Selskapet […]

Les mer

Nærhet til Norges beste forskningsmiljø

Nærhet til Norges beste forskningsmiljø

Posted on09. Mar, 2010 by .

0

Tjeldbergodden ligger nær NTNU, SINTEF og Gassteknisk Senter, det største forsknings- og utdanningsmiljøet i Norge innen naturgass. Aktører som vil etablere seg på Tjeldbergodden har derfor tilgang på kompetanse og teknologi i verdensklasse. Gassteknisk Senter er en samarbeidsarena mellom NTNU og SINTEF og er en paraplyorganisasjon over all gassteknisk forskning ved institusjonene. Til sammen er ca. […]

Les mer