Kystregionen

tjeld-fonna

Tjeldbergodden ligger like ved Trondheimsleia, og har en svært god beliggenhet for sjøverts transport av råstoffer inn og produkter ut i stor skala.

Kystregionen langs Trondheimsleia har allerede i dag et betydelig og internasjonalt næringsliv, ikke minst innen energi og marine ressurser. I tillegg arbeides det med betydelige planer om ny industriutvikling på begge sider av leia.