Om Tjeldbergodden-gruppen

Allerede da arbeidet med å få ilandført naturgass til Midt-Norge startet, så de daværende ordførerne fordelen av å forene krefter og samordne innsatsen for å gjøre en av de tre kommunene til ilandføringssted. Tjeldbergodden – gruppen ble etablert, og i dag består den av ordfører i Aure, Ingunn Golmen, ordfører i Hemne, Ståle Vaag, og ordfører i Hitra, Ole L. Haugen. Gjennom en unik samarbeidsavtale som innebærer en deling av eiendomsskatt fra all gassbasert virksomhet på Tjeldbergodden, har Tjeldbergodden- gruppen lagt et solid grunnlag for en felles innsats for en langsiktig og positiv utvikling av Tjeldbergodden som industristed. Samarbeidsavtalen fra 1988 ble reforhandlet i 2009, og innebærer at nye eiendomsskattemidler også skal medføre penger til et felles interkommunalt fond for næringsutvikling og infrastruktur.

I tillegg til å utgjøre Tjeldbergoddengruppen, representerer de tre ordførerne også sine respektive kommuner i selskapet Tjeldbergodden Utvikling AS, et industrielt utviklingsselskap som eies av Statoil, samarbeidskommunene og andre sentrale aktører i regionen, som Hemne Kraftlag, Nordmøre Energiverk, Sparebanken Hemne og Sparebanken Midt-Norge. I 2009 ble også de to fylkeskommunene Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag medeiere i selskapet.

Med en felles arbeidsplattform og felles midler, arbeider TBU for best mulig rammebetingelser for ny industri, tilrettelegger nødvendig infrastruktur for nye etableringer og markedsfører Tjeldbergodden overfor potensielle nye industrielle aktører.