Planlagte prosjekter

Ironman

Ironman

LKAB, Höganäs og Statoil planlegger et nytt anlegg for direktereduksjon av jernmalm på Tjeldbergodden. Anlegget vil kunne produsere 1,6 millioner tonn ferdig produkt pr år. Produktet vil bli benyttet som råstoff i stålproduksjon.  I følge selskapene har Tjeldbergodden blitt valgt ut på bakgrunn av lokalitet og tilgang på naturgass. Den gode tilgangen på naturgass gjør at det vil være både industrielt, økonomisk og miljømessig fornuftig å prosessere jernmalmen her.