Tag Archives: atlantic

Atlantic Cod Farms

Atlantic Cod Farms

Posted on09. Mar, 2010 by .

0

For å bli stor må man begynne i det små. Atlantic Cod Farms har etter en forsiktig start bygget verdens største settefiskanlegg for torsk på land på Tjeldbergodden. Den billigste energien er den du slipper å produsere. Tjeldbergodden Utvikling har i dag avtale med Atlantic Cod Farms, et ekspansivt torskeoppdrettsselskap med hovedkontor på Stadlandet. Selskapet […]

Les mer