Tag Archives: miljøvennlige

Ironman: verdens mest miljøvennlige jernverk

Ironman: verdens mest miljøvennlige jernverk

Posted on09. Mar, 2010 by .

0

Midt-Norge gir sin fulle støtte til planene om å etablere jernverk på Tjeldbergodden. Jernverket vil gi 100 nye arbeidsplasser og bidra til å redusere de globale utslippene av CO2. Gassrøret Haltenpipe har ledig kapasitet, ferdigregulerte industriareal er klare til bruk og malmbåtene passerer allerede på kloss hold. Med en investering på rundt fem milliarder kroner ligger alt […]

Les mer